O Klube

Stručná história KST Slovan Sabinov a jeho predchodcov.

Klub slovenských turistov Slovan Sabinov si v roku 2021 pripomenul 90. výročie založenia organizovanej turistiky v meste. V Sabinove bol Klub československých turistov založený 7. marca 1931.

Miestni turistický nadšenci sa zišli na ustanovujúcom valnom zhromaždení a zvolili si prvých funkcionárov klubu. Okrem toho aspoň rámcovo vytýčili prvé konkrétne úlohy a vyzvali takmer stočlennú členskú základňu na činorodú prácu v prospech rozvoja turistiky.

Prvým predsedom klubu sa stal učiteľ Ján Mizerák. Za podpredsedov zvolili Bela Bohuša, pracovníka Tatra banky a dr. Ferdinanda Laboneka, miestneho lekára. Z ďalších funkcionárov spomeňme aspoň Antona Zipsera, Jozefa Husára, Štefana Deriana a Jozefa Prídavku.

Z významných aktivít, ktoré sabinovský KČST realizoval do roku 1940, bola dôležitá najmä výstavba chaty v červenej Vode (Sabinovské dvory). Jej výstavba sa začala už v roku 1928, kde tu denne na nej pracovalo dvadsať vojakov z miestnej posádky. Tu vidieť, že aj vtedajší dôstojnícky zbor podporoval tieto aktivity.

Klub zorganizoval prvé lyžiarske preteky na Lysej. Z prvých organizátorov spomeňme najmä Belu Pastýra, brotov Žembovcov a Paliho Jacka.

V tomto období, okrem spomenutých pracovali páni Zmil, Chmelar, Mihalik a Kľuknavský, ktorý bol aj okresným značkárom. Činnosť klubu a jeho členov sa zameriavala predovšetkým na vychádzky a výlety do pohoria Čergova (Lysa), ale ja Bachureň (Lipovecká dolina).

Zásluhou už spomínaných aktivistov sa turistika rozvíjala aj v povojnovom období. Čoraz populárnejšie boli pravidelne usporiadané preteky na Lysej a Šome. Nástup lyžiarskej turistiky a zjazdového lyžovania po výstavbe prvých vlekov ďalej zvýšili kvalitu športovania v tejto oblasti. Prichádzali mladší organizátori – Laďo Magda, Palko Šaulič, Zdeno Přikryl, Bela Pavlovský a pretekári Š. Žemba ml., Karol Šebian, Ľudo Chovanec, Zdeno Přikryl ml., Stono Turlík, sestry Šauličové.

V tomto období sa turistika spájala s lyžiarmi aj preto, že lyžiari boli súčasťou KČST a pod týmto spoločnom zastrešení sa uskutočňovali aj preteky aj rozvoj lyžovania. Sabinovskí lyžiari boli všestranne orientovaní a letnou turistikou si udržiavali dobrú kondíciu.

Na prelome 60tych a 70tych rokov prebieha intenzívna prestavba rekreačnej oblasti Drienica – Lysá. Stavajú sa ďalšie vleky, ubytovacie a stravovacie objekty.

V tomto období sa v sabinovskej turistike čoraz častejšie objavuje meno Július (Ďusi) Hudáček. Postupne okolo seba vytvára skupinu mladých „tomákov“ (turistický oddiel mládeže), ktorá pod jeho vedením a v spoloupráci sa skupinovou vedúcou J. Žembovou sa pravidelne zúčastňuje na všetkých slovenských letných aj zimných turistických zrazoch a pretekov. Ďusi vychoval niekoľkých majstrov Slovenska v turistických pretekoch a bol jedným z posledných dobrovoľných značkárov turistických chodníkov v širokom okolí Sabinova a Prešova.

V 90-tych rokoch sa v sabinovskej turistike formuje ďalšia, mladšia skupina iniciatívnych turistov ako F. Kyselý, J. Demko (maľar zos Sabinova), V. Uličný, P. Beliš, F. Gall, S. Perdík, A. Kužma a J. Sabolík. Zásluhou ich aktivít už stretávame Sabinovčanov takmer na všetkých zrazoch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Mnohí majú za sebou niekoľkých Bielych stôp (významný bežecký maratón na bežkách) v Banskej Bystrici. Na všetkých týchto podujatiach reprezentovali nielen mesto Sabinov, ale celý prešovský región a to hlavne svojou dobrou náladou a šarišských dialektom. Stali sa tiež organizátorom každoročného letného výstupu na Kohút, určeného hlavne pre deti a mládež a silvestrovského zimného prechodu „cez Kamennú lúku“.

Dnes sú turisti organizovaní v Klube slovenských turistov Slovan Sabinov (KST Slovan Sabinov). Tento klub bol založený v roku 2000 a pracuje v šľapajach svojich predchodcov, naďalej pokračuje v ušľachtilej práci v oblasti turistiky, v poznaní krás Slovenska a Európy. Ochrana našej prírody je v srdci každého z nás.

Od roku 2000 boli predsedovia klubu, A. Palko, P. Beliš a  S. Perdík. Terajším predsedom je Miro Grešák.

Klub má dnes sekciu pešej, vysokohorskej, zimnej lyžiarskej, vodáckej a cyklo turistiky.