Kontakt

Predsedníctvo

Miroslav Grešák
predseda
Tel: 0903/883 078
E-mail: pokladne.sabinov@gmail.com

František Broda
podpredseda – sekcia cykloturistika
Tel: 0905/245 506
E-mail: pilstav.pila@gmail.com

Členovia výboru

Ing.Rastislav Perdík
sekcia lyžiarská turistika
Tel: 0905/940 984
E-mail: perdikr@gmail.com

Zdeněk Přikryl
sekcia pešia turistika
Tel: 0915/285 282
E-mail: edita.prikrylova@sabinov.sk

Daniela Halušková
sekretárka klubu
Tel: 0907/943 305
E-mail: danka.haluškova@gmail.com

Napíšte nám