Letný zraz 2024

Milé turistky, turisti a turistické oddiely mládeže

Listom predsedu Klubu slovenských turistov č. 21/2023 z 10.2.2023, sme boli poverený organizačne zabezpečiť prípravu a priebeh dvoch hlavných podujatí KST 2024, 70. celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov a 54. stretnutie turistických oddielov mládeže KST v termíne 4. – 7. 7. 2024 v Sabinove – Drienici – Potoky.

Informačný spravodaj č. 1 nájdeš tu

Hlavné centrum zrazu bude v rekreačnej oblasti obce Drienica, v blízkosti hotela Javorna. Tam bude miesto pre prezentáciu, kultúru, večerné akcie a zároveň tam bude zastávka autobusu.

Ubytovacie možnosti v Drienici a okolí

Otvárame registráciu účastníkov 70. celoslovenského zrazu Klubu slovenských turistov, ukončenie registrácie 9. 6. 2024Manuál k prihláške pre dospelých nie TOM nájdete tu

Prihlasovací formulár pre registráciu účastníkov zrazu (nie pre TOM), nájdete tu

Turistické oddiely mládeže budú mať hlavné centrum v rekreačnej oblasti Lúčka – Potoky v bývalom pionierskom tábore teraz : Obchodné meno:  AAK rekrea, s.r.o.

Stručnú informáciu o ubytovaní pre TOM nájdete tu

Otvárame registráciu účastníkov 54. stretnutia turistických oddielov mládeže KST  21. 3. 2024. Manuál k prihláške pre TOM nájdete tu

Prihlasovací formulár pre registráciu účastníkov zrazu TOM, nájdete tu

Popis jednotlivých trás pre dospelých, TOMakov a cyklo nájdete v sekcií „Kalendár“  07/2024