Letný zraz 2024

Milé turistky, turisti a turistické oddiely mládeže

Listom predsedu Klubu slovenských turistov č. 21/2023 z 10.2.2023, sme boli poverení organizačne zabezpečiť prípravu a priebeh dvoch hlavných podujatí KST 2024, 70. celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov a 54. stretnutie turistických oddielov mládeže KST v termíne 4. – 7. 7. 2024 v Sabinove – Drienici – Lúčka Potoky.

Dňa 7. 7. 2024 cca. o 19:45 hod. predseda Klubu slovenských turistov  – Peter Švec, slávnostne ukončil 70. celoslovenský letný zraz turistov KST  a 54. stretnutie turistických oddielov mládeže KST v Drienici.

Predseda sekcie pešej turistiky KST Miroslav Svitek prevzal od Miroslava Grešáka  štafetový kolík  a slávnostne ho odovzdal p. Jánovi  Luptákovi, predsedovi KST Liptov, ktorý bude organizovať letný zraz KST v roku 2025. Bude to 71. celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov a 55. stretnutie turistických oddielov mládeže KST v termíne – koniec 06/2025. Miesto zrazu  Liptovský Hrádok – motorest Borová Sihoť.

Organizačný štáb letného zrazu chce poďakovať všetkým, ktorí boli na našom letnom zraze, za ich priazeň a tolerantnosť.

Poďakovanie patrí aj našim finančným sponzorom, ktorý nám poslali dotáciu:

 • Prešovský samosprávny kraj – p. PaedDr. Milan Majerský, PhD,
 • Mesto Sabinov – Ing. Michal Repaský,
 • KST Bratislava,
 • Regionálna rada KST Prešov.

Poďakovanie patrí aj našim sponzorom tomboly:

 • KST Košičan, Košice,
 • Jozef Goliáš, Sporttim, Sabinov,
 • KST Slovan Sabinov,
 • EPOS, s.r.o. Sabinov,
 • Wecko Servis Sabinov
 •  PIL-STAV s.r.o.,
 • ALPINA – turistická obuv.

Miroslav Grešák – predseda KST Slovan Sabinov