Na stiahnutie

2% za rok 2023 – Potvrdenie https://kstsb.sk/wp-content/uploads/2024/02/potvrdenie_2023.pdf

2% za rok 2023 – Vyhlásenie https://kstsb.sk/wp-content/uploads/2024/02/vyhlasenie_2023.pdf

Správa za rok 2023 KST Slovan Sabinov

Zápisnica z Výročnej členskej schôdze KST Slovan Sabinov, konanej 16.2.2024 https://kstsb.sk/wp-content/uploads/2024/02/Zapisnica_VCS_KSTSB_2024.pdf

Stanovy KST Slovan Sabinov http://kstsb.sk/wp-content/uploads/2023/04/Stanovy_KSTSB.pdf

Dokument KST Historia http://kstsb.sk/wp-content/uploads/2017/01/KST_Slovan_Sabinov_histori.pdf