KST Slovan Sabinov dostal ocenenie mesta Sabinov

Dňa 15. 6. 2022 o 19:30 hod., získal klub KTS Slovan Sabinov cenu mesta Sabinov. Ocenenie odovzdal na benefičnom koncerte p.  Repašský, primátor mesta Sabinov. Cenu prevzal predseda klubu p. Grešák. Celým benefičným večerom vyhrávala skupina GATSBY SOUNDS, ktorá naozaj prekvapila pozitívne všetkých.  Za klub sa zúčastnili: R. Perdík, D. Blaščák, F. Broda, A. Kravcova  a J. Lapoš.