Deň otcov na útulni pod Okruhlou

21.6.2020 2. ročík Výstupu na Okrúhlu
Po skončení prísnych obmedzení zapríčinenou COV-19, sme sa konečne dočkali a mohli sme
pristúpiť aj k organizovaní menších turistických stretnutí. Dlho očakávanou akciou bol výstup na
Okrúhlu na Deň otcov spojenou s oficiálnym otvorením a sprevádzkovaním oddychovej zóny pod
Okrúhlou. Daždivé počasie posledných dní a aj v deň konania akcie nebolo ideálne na turistiku.
Hmla , vietor a dážď neveštilo nič dobré. Keďže nie sme naklonený rušiť pripravované akcie , tak
sme sa vybrali pripraviť a zabezpečiť pre návštevníkov vhodné podmienky. Odmenou Nám
nakoniec bola hojná účasť turistov z blízkeho a širšieho okolia. Po privítaní, ochutnávke malého
občerstvenia a odovzdaní účastníckych medaily a propagačných materiálov nasledovalo slávnostné
otvorenie oddychovej zóny a  útulňe ktorá nesie meno „útulňa pod Okruhlou“. K zučastneným
turistom mal príhovor predseda klubu KST Slovan Sabinov Miroslav Grešák a člen klubu a hlavný
strojca tejto myšlienky Dušan Blaščák. Zároveň súčasťou tohto priestoru tvoria aj dve nové
informačné tabule. Prvá tabuľa informuje o histórii daného miesta, ktoré blízko súvisí s bývalými
a dnes už zaniknutými osadami Baranie a Ambrušovce. Druha tabuľa je mapa pohoria Čergov
s turistickými trasami. Tabule nám pomohol odhaliť aj autor knižnej publikácie o týchto osadách
Martin Roškanin. Za prítomných sa krátko ujal slova predseda Klubu turistov regiónu Prešov Juraj
Fiľakovský a svoje slova uznania pridali aj ostatní zástupcovia turistických klubov a to :KST
Chotárna  Hermanovce, KST Mladosť Odeva Lipany, KPT Prešov, KST Tatran Prešov. Sme radi ,že
účastníci ocenili Naše úsilie o vybudovanie tejto oddychovej zóny, výber miesta a hlavne takéto
miesto na hrebení Čergova určite doteraz chýbalo. Dúfame že cieľ našej práce splní to čo sme si
predsavzali a, že nám túto snahu nejaký nezodpovedný ľudia alebo vandali nezničia. Preto prosím
aby všetci návštevníci brali na tento zreteľ ohľad. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorý
prispeli svojím úsilím o vznik tejto lokality. Otváracieho podujatia sa zúčastnilo 58 ľudí z toho 5
detí.