Čierna Kopa

7.3.2020 Čierná kopa (zimný výstup)

Z obce Krásna Lúka sa pustili dvaja naši turisti poľnou cestou a lúkami k prameni pod Čiernu kopu. Miestným značeným chodníkom na vystúpili na výhliadku. Zápis do vrcholovej knihy, fotenie krásnych výhľadov, občerstvenie a návrat tou istou trasou. Trať  merala 8km, 584 m prevýšenie.