Nočný diaľkový pochod Krompachy-Prešov

30.04.2019-01.05.2019 Krompachy – Prešov
Naši traja turisti sa zúčastnili na 47. ročníku nočného diaľkového pochodu Krompachy-Margecany-Ľubovec-Kvašná Voda-Prešov.
Tradičný pochod sa začal v Krompachoch položením kytice k pamätníku Krompašskej vzbúry a následný presun do centra mesta, kde bolo privítanie starostkou mesta a  stavanie mája s miestnou folklórnou skupinou. Štart z centra mesta a prvá etapa, ktorá celá vedie Slovenským Rudohorím s občerstvením v Margecanoch. Ďalej trasa pokračuje lesným a lúčnym terénom do obce Ľubovec, kde je koniec druhej etapy a občerstvenie v miestnej krčme. Spoločné foto s tričkami podujatia a čaká nás posledná etapa do Prešova s ukončením akcie a podávaním výborného guľášika. Náročná túra s dĺžkou 50 km, stúpaním 2231 m a klesaním 2260 m a celkovým časom v našom prípade 13 hodín.
Miro Grešák