Výročná členská schôdza KST Slovan Sabinov

08.02.2019 Výročná členská schôdza.

Zúčastnilo sa 31 členov a štyria hostia, z hostí nás poctili: primátor mesta Sabinov  Ing. M. Repaský, predseda RR KST regiónu Prešov, Juraj Fiľakovský, predseda KST Chotárna Hermanovce, Florián Valenčín,  a Mgr. Marcel Feňuš, predseda oz Mikroregiónu Čergov. Viac o priebehu VČS na stránke klubu www.kstsb.sk