2018 – nočný prechod Krompachy – Prešov

30. 4. – 1. 5. 2018 –  Nočný prechod Krompachy-Prešov

Nočný pochod  45 r. Krompachy – Margecany -Ľubovec – Kvašná voda – Prešov.  Cca 50km  prevýšenie 1820m. Dvaja členovia z KST Slovan Sabinov sa ho zúčastnilo.