Jožko Demko nás opustil 13. 12. 2023

Zo smútkom v srdci sme sa na poslednej ceste dňa 18.decembra, rozlúčili na miestnom cintoríne s naším dlhoročným členom Jozefom Demkom  (76 rokov mal). Bol roky srdcom a dušou nášho klubu, bez ktorého sme si nevedeli predstaviť skoro žiadne turistické podujatie. Jeho lásku k prírode veľakrát zvečnil aj vo svojich umeleckých dielach. Je autorom nášho turistického loga a svojimi kresbami krášlil našu kroniku dlhé roky. Kto ho poznal nech mu venujte prosím, tichú spomienku.
Členovia Klubu slovenských turistov Slovan Sabinov.