VČS Klub slovenských turistov Slovan Sabinov 14. 4. 2023

Spáva o činnosti klubu za rok 2022 a Zápisnica z výročnej členskej schôdze KST Slovan Sabinov konanej  dňa 14. 4. 2023 sa nachádza v sekcií Na stiahnutie.