Jarabina – Litmanová 28. 2. 2023

Jarabina – Litmanová 28. 2. 2023

Tradičný turistický prechod Jarabina – Litmanová sa konal na počesť oslobodenia oboch obcí. Začiatok akcie sa uskutočnil v obci Jarabina pri pomníku padlých, z druhej svetovej vojny. Slávnostný príhovor mal starosta Radoslav Beňo, ktorý všetkých privítal a pozdravil. Celkový počet účastníkov cca 80, peších aj bežkárov. Potom sme sa vybrali po upravenej lyžiarskej stope do obce Litmanová. Tam bola podobná slávnosť ako v Jarabine. Po malom občerstvení sme sa vrátili okolo vysielača do obce Jarabina, kde sme mali pripravenú kapustnicu a čajík.  Z nášho klubu boli traja účastníci. Celkovo sme prešli 12 km, prevýšenie 350 m.