16.7.2022 Margecany okruh

16.7.2022 Margecany okruh

Ďalšia trasa, ktorú nenavštevujú hordy turistov. Napriek tomu je to nádherná turistika pre stredne zdatných turistov alebo aj pre rodiny s trošku staršími deťmi. Tento okruh ponúka nádherné výhľady na vodnú nádrž Ružín, ktorú napája rieka Hornád ako aj na okolité kopce. Počas túry sú miesta kde sa dá oddýchnuť , prípadne opekať a kochať sa peknou prírodou. Trasa miestne značenie : Margecany nová lávka – Na skalke –  Šľuchta (781 m n.m.) – altánok na Brezičkách – Briežky Školské – Margecany nová lávka. Dĺžka trasy 11.8 km, stúpanie 535m, klesanie 527m. Neďaleko stojí Margecianský tunel z dĺžkou 431m. Pôvodne železničný tunel, ktorý je v súčasnosti cestným ,peším a cyklistickým tunelom. Je zároveň turistickou atrakciou. Trasa : Margecany  vchod do tunela – koniec tunela –  Rolova Huta – vchod do tunela. Dĺžka trasy : 1.5 km, klesanie a stúpanie 113m.

Na záver príspevku chcem čitateľov upozorniť o blížiacich sa peších turistických akciách v našom klube, ktoré máme plánované na základe nášho ročného programu. Bližšie informácie získate na našej webovej stránke kstsb.sk alebo na sekcii pešej turistiky. Kontakt : Dušan Blaščák 0905-754007,    Ján Lapoš 0915-288141