Čistenie chodníka Renčišov – Sabinov

19. 11. 2017. Veľa sa nás zišlo a je to fajn, lebo sme vyčistili čo sme si predsavzali. Chodník Renčišov – Sabinov je  teraz čistejší a priechodnejší. Jožko Demko, Miro Grešák, Slavo a Alena Perdíkovci a mladík Blačšák s náradím pracovali ako mladíci. 16 km sme vyčistili a sme spokojný.