15.1.2017 Hermanovský šlid

14.1.2017 Prechod Spišskou Magurou

14.1.2017 Prechod Spišskou Magurou

6. 1. 2017 LP na Marmoň

5.1.2017 Litmnovské fujavice