Tichý potok – Levoča

16. 6.-17. 6. 2018 Tichý Potok-Levoča

    Tradičná púť ktorú tento rok absolvovalo 9 peších turistov. Prvý deň Tichý Potok- chata Javorinka .Príprava stravy posedenie a nocľah. Druhý deň  budíček a vyrazili sme smerom na  Oľšavicu-okolo  Pavľan -Uloža-Levoča (Marianská hora),  kde sme sa poniektorý zúčastnili na sv . omši. Počasie na turistiku bolo ako stvorené .Krásne výhľady na okolité pohoria, rozkvitnuté lúky a dobrá nálada len umocnili skvelú turistiku. Dĺžka trasy 27 km s prevýšením 1427 m a klesaním 1214 m.